Felhasználási segédlet


Mit jelent a pH érték?
A pH a hidrogén ionok aktivitásának (híg oldatokban a koncentrációjának) a mértéke, és kifejezi az oldat savasságát vagy lúgosságát. Mivel a hidrogén ionok koncentrációja nagyon széles skálán mozog, az értelmezés és koncentráció számítások megkönnyítésére, logaritmikus egységben fejezik ki a pH és hidrogén ion koncentráció ( [ H+ ] mól/l ) közti összefüggést:

pH = - lg [ H+ ].

A pH skála általában pH=0 –tól pH=14-ig terjed: ha a pH értéke kisebb mint pH=7, akkor az oldat savas, ha a pH érték nagyobb mint pH=7, akkor lúgos. A semleges oldat pH=7 (mint a desztillált víz).

MIK AZOK A FELÜLETAKTÍV ANYAGOK?

Mindazon anyagok, amelyek folyadékok határfelületén adszorpcióval feldúsulnak, mert felületükön különböző anyagokat képesek megkötni. Elősegítik a felületek nedvesíthetőségét, növelik az emulziók állandóságát. Felületaktív anyagok képezik a különböző mosószerek alapanyagait; a legrégebben ismert felületaktív anyagok a szappanok. (detergensek)

Patyolat Chemicals © | Tel.: +36 70/361 5635 | E-mail: info@patyolatchemicals.hu